Emergency

EMERGENCY


+31 (0)413 385 883

Emergency number OUT! Holiday Homes

In case of emergencies during your holiday, fe. due to an accident, www.out.travel is available to you 24/7

You can reach us then on number +31 - (0)413- 385 883. You can also report shortcomings or irregularities regarding your holiday home to OUT! with this number, even outside office hours. Be aware: according to the ANVR-conditions you have a duty to report. Make sure you have your reservation code at hand. Also it's important that you know the number/address we can call back. .

Call on your travel insucrance

When you have to contact Europeesche-travel insurance, call :

+31 (0)20 6515151 (day and night)

Make sure that you have your reservationscode at hand. Ook is het belangrijk dat U het nummer/adres weet waarop zij U terug kunnen bellen.

Geen (OUT!-/Europeesche Reis)verzekering...

en U treft een calamiteit (al dan niet in termen van het Calamiteitenfonds?

SOS International vervult tevens de rol van co÷rdinerende alarmcentrale (voorheen de rol van Eurocross) in geval van calamiteiten in het buitenland, waarbij 8 of meer Nederlanders betrokke n zijn.

De rol van co÷rdinerende alarmce ntrale is door de gezamenlijke alarmcentrales ingesteld om te zorgen dat de noodzakelijke hulpverlening direct op gang komt ű ongeacht de vraag via welke organisatie de uit Nederland afkomstige betrokkenen feitelijk voor hulpverlenin g verzekerd zijn. SoS International is in geval van nood bereikbaar onder bovenstaande nummers.

Informatie van de rijksoverheid

Gebruik bovenstaande nummers alleen in noodgevallen! Los van nuttige tips ter reisvoorbereiding biedt onderstaande Buza ook informatie in geval van calamiteiten.