• Onze noodservice

    OUT! staat 7x24 uur paraat:

Bereikbaarheid in noodsituaties

ALARMCENTRALE

Noodnummer OUT! Vakantiehuizen

In het geval van zeer dringende noodgevallen tijdens Uw vakantie, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval, staat www.outvakantihuizen.nl non-stop voor U klaar. U bereikt ons dan op telefoonnummer:

+31 - (0)413- 385 883

Met dit nummer kunt U buiten kantoortijd OUT! Vakantiehuizen ook eventuele tekortkomingen of onregelmatigheden rondom Uw vakantiewoning melden. Let op: conform de voorwaarden is er een direkte meldingsplicht. Zorg dat U zo mogelijk Uw reserveringscode paraat heeft. Ook is het belangrijk dat U het nummer/adres weet waarop wij U terug kunnen bellen.

Inschakelen reisverzekering

Wanneer U een beroep moet doen op Uw Europeesche-reisverzekering, bel dan ook met SOS International:+31 (0)20 6515151 (dag en nacht)

Zorg dat U zo mogelijk Uw reserveringscode paraat heeft. Ook is het belangrijk dat U het nummer/adres weet waarop zij U terug kunnen bellen.

Geen (OUT!-/Europeesche Reis)verzekering...

...en U treft een calamiteit (al dan niet in termen van het Calamiteitenfonds?) SOS International vervult tevens de rol van coŲrdinerende alarmcentrale (voorheen de rol van Eurocross) in geval van calamiteiten in het buitenland, waarbij 8 of meer Nederlanders betrokken zijn. De rol van coŲrdinerende alarmcentrale is door de gezamenlijke alarmcentrales ingesteld om te zorgen dat de noodzakelijke hulpverlening direct op gang komt, ongeacht de vraag via welke organisatie de uit Nederland afkomstige betrokkenen feitelijk voor hulpverlening verzekerd zijn. SOS International is in geval van nood bereikbaar onder bovenstaand nummer.

Informatie van de rijksoverheid

Gebruik bovenstaande nummers alleen in noodgevallen! Los van nuttige tips ter reisvoorbereiding biedt onderstaande Wijs op Reis ook informatie in geval van calamiteiten.