• Verzekeringen

  Onze reis-, annulerings- & schadeverzekeringen:

Verzekeren doe je bij Out!

Verzekeringen

Als assurantietussenpersoon (registratienummer 2805842) van Europeesche kan OUT! Vakantiehuizen U een compleet pakket aan verzekeringen aanbieden. Hier op www.outvakantiehuizen.nl vindt U meer informatie over:
 • AllRisk Annuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen
 • Schadelogiesverblijvendekking bij boeking bij OUT! via de ANVR-Reisvoorwaarden
 • Optimaal Reisverzekering van Europeesche Verzekeringen
 • OUT!-Annuleringsdekking

Sluit ter voorkoming van een eventuele dekkingsbeperking Uw reis- en/of annuleringsverzekering tijdens de boeking van Uw OUT!-vakantieverblijf af. De afgesloten verzekering wordt dan op Uw originele bevestigende reserveringsnota vermeld en U kunt een beroep doen op onze bemiddeling.

Op reis? OUT! en Europeesche de zorgen!


Vakantieplezier verzekerd!

Vakantieplezier moet goed verzekerd zijn. Europeesche biedt U als grootste Nederlandse reisverzekeraar de beste mogelijkheden. Met de voordelige alles-in-ťťn-verzekering: AllRisk Annulering en Optimale Reisverzekering bent U gedekt tegen de risiko’s van ongevallen, ziekte en autopech. Ook Uw bagage is verzekerd tegen beschadiging, verlies en diefstal. Komt U in de problemen dan kunt U 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op de hulpdienst SOS International.

Optie 1, de nieuwe AllRisk Annuleringsverzekering. Geen kleine lettertjes meer!

De nieuwe annuleringsverzekering biedt alle zekerheden die u voorheen van Europeesche als marktleider mocht verwachten. Nieuw is dat daar waar voorheen een annuleringsrden van dekking was uitgesloten, nu gewoon wordt uitgekeerd maar in die gevallen met een eigen risiko van 25% van de annuleringskosten. In de praktijk is er dan uitgezonderd situaties van 'geen zin' of 'slecht weer' bijna altijd sprake van dekking! Zie de voorwaarden en de produktinformatie van Europeesche.

Niet vergeten

Een annuleringsverzekering dient binnen 7 dagen na boeking afgesloten te worden. De verzekering kent een dekkingsbeperking als U deze op later datum afsluit. Regel daarom direkt bij boeking Uw verzekering! Dan hoeft U zich nergens zorgen meer over te maken en kunt U het niet vergeten.

Optie 2, een complete reisverzekering (al dan niet in combinatie met de AllRisk Annuleringsverzekering

OUT! biedt U de Optimaal Reisverzekering van Europeesche. Dit meest uitgebreide produkt van de grootste en meest toonaangevende reisverzekeraar van Nederland, is naar onze mening gewoon de beste reisverzekering. Zie de produktinformatie van Europeesche of download de voorwaarden.

Europeesche biedt U tevens een aantrekkelijke survival- en wintersportdekking alsmede verzekermogelijkheid voor extra sportuitrusting. Deze dekkingen zijn verkrijgbaar als aanvulling op de Optimaal Reisverzekering. Zie de voorwaarden voor welke sporten van dekking zijn uitgesloten.

Optimaal verzekerd tegen schade aan logiesverblijven!

De gast kan op eigen risico afzien van een annulerings- of reisverzekering of deze elders afsluiten. Conform contractuele afspraak met de eigenaar van het logiesverblijf behoort een OUT!-gast bij boeking op basis van de ANVR-Reisvoorwaarden verzekerd voor schades in en aan logiesverblijven te zijn. Voor zover de eigen WA-verzekering geen dekking biedt, de gast de schadelast niet (volledig) kan dragen en aard en oorzaak van de schade daarvoor binnen de gangbare schadelogiesverblijvenverzekeringsvoorwaarden in aanmerking komen, kunnen gast/gastheer een beroep doen op de Schadelogiesverblijvenverzekering tegen de voorwaarden van Europeesche Verzekeringen. Bij OUT! Vakantiehuizen is een schadelogiesverblijvendekking bij de prijs inbegrepen in geval van een boeking bij OUT! tegen de ANVR-Reisvoorwaarden.
Geruststellende mogelijkheden voor gast en gastheer! De meeste doorlopende reisverzekeringen geven vaak een beperkte dekking aan de boeker en diens gezinsleden/polisgenoten. Uitgezonderd enkele Belgische WA-verzekeringen, vergoeden de reguliere WA-verzekeringen ongeacht aard en oorzaak van de schade niet, omdat een logiesverblijf wordt gelijkgesteld aan een eigen huurwoning. Let wel dat de schadelogiesverblijvendekking aanvullend op de eigen verzekeringen van huurder/verhuurder is en dat uitkeringen vanuit deze dekking op die eigen verzekeringen verhaald kunnen worden.

Kosten/premies

PREMIES Optimaal*
Reisverzekering
Werelddekking
Optimaal*
Reisverzekering
Europadekking
AllRisk Annuleringsverzekering
AllRisk Annuleringsverzekering -- -- 8,5% van de huursom
AllRisk Annuleringsverzekering
+Optimaal Reisverzekering
€ 3,87 per persoon/dag € 2,62 per persoon/dag 8,5% van de huursom
Losse Optimaal Reisverzekering Idem Idem --
Pechhulp eigen auto € 17,50 per voertuig € 17,50 per voertuig --
Toeslag Wintersport/Survival € 1,00 per persoon/dag € 1,00 per persoon/dag --
De annuleringsdekking geldt voor maximaal 10 personen. De toeslag voor extra reisgenoten teneinde als groep volledig verzekerd te zijn is.
Voor groepen geldt een afwijkende dekking*.
-- --
 • 11 t/m 20 pers. 3.0% v.d. huursom
 • 21 t/m 40 pers. 3.5% v.d. huursom
 • 41 t/m 60 pers. 4.5% v.d. huursom
 • 61 t/m 80 pers. 5.0% v.d. huursom
 • 81 t/m 100 pers. 5.5% v.d. huursom
*OUT! biedt uitsluitend de Europeesche Verzekeringen-polis met maximale dekking**. Met Europeesche Verzekeringen (door de Nederlandse Reisburo's verkozen tot beste reisverzekeraar) en Uw standaard OUT!-schadelogiesverblijvendekking (bij de huurprijs inbegrepen) bent U optimaal voorbereid onderweg!
Poliskosten: € 5,00 per reservering
Als U wilt, kunt U een zogenaamde waarnemer (vervanger voor thuis/bedrijf) meeverzekeren tegen 1% van de huursom.
*CLAUSULEBLAD ANNULERINGSDEKKING VOOR GROTE GROEPEN
In aanvulling op hetgeen in het voorwaardenmodel staat vermeld, gelden de volgende bepalingen:
Artikel 3.2 t/m 3.4. Indien daarvoor de toeslagpremie is betaald, bestaat voor ťlke deelnemer dekking in geval van overlijden of ernstige ziekte/ongeval. Onder ernstige ziekte/ongeval moet in dit verband worden verstaan:
een volgens medisch inzicht met direct levensgevaar gepaard gaand ziektegeval of ongeval.
De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Dekkingsoverzicht AllRisk Annulering en Reis Optimaal:

Download hier het dekkingsoverzicht van de AllRisk Annulerings-/Optimal Reisverzekering.

**tegen een gereduceerde 5.5% van de huursom is het mogelijk om het annuleringsrisico middels een basis annuleringsverzekering van Europeesche of OUT-Annuleringsdekking af te kopen. Voorwaarden en dekking van beide vormen zijn gelijk aan standaard-/basisannuleringsverzekering van Europeesche die van de AllRisk verschilt vanwege het ontbreken van een 75% vergoeding bij een billijke maar formeel ongedekte maar niet door Europeesche uitgesloten reden.

Geen Acrobat Reader voor deze en de eerder op de pagina aangeboden downloads?
Download Adobe Reader