• Milieu & Maatschappij

    Anvr-reisorganisaties nemen verantwoordelijkheid:

Milieu en maatschappij

VERANTWOORDING

Deze website van OUT! Vakantiehuizen v.o.f. voldoet aan de ANVR-Internetgedragscode. Zie onderstaande disclaimer voor hoe op deze wijze Uw financiŽle en garantie-aanspraken alsmede Uw privacy en bescherming van persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

De doelstelling van de ANVR en onze aansluiting daarbij is echter niet alleen het waarborgen van de belangen van onze boekers en gasten. ANVR-deelnemers staan ook een bepaalde wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor. Daarom zijn er binnen ANVR-verband o.a. onderstaande initiatieven op het gebied van bijv. milieu en de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden.

OUT! Vakantiehuizen en het milieu

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn in ANVR verband verplicht om een produkt- en milieuzorgprogramma (PMZ-programma) met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is binnen OUT! Vakantiehuizen een daartoe opgeleide milieucoŲrdinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. Zie het PMZ-certificaat 12003156. Hieronder leest U onze milieubeleidsverklaring en kunt U ons milieubeleidsprogramma downloaden.

OUT! Vakantiehuizen geeft om het milieu. Met de ANVR is OUT! van mening dat reizen goed is voor het persoonlijk welzijn van gast en gastheer en goed kan samengaan met milieubescherming. Milieucriteria spelen daarom een belangrijke rol in de dagelijkse bedrijfsvoering en de ontwikkeling van vakantie-arrangementen. Mede in ANVR-verband ontwikkelt OUT! initiatieven om in deze haar gasten naar beste kunnen te adviseren en milieuvriendelijk beleid bij haar accommodatieverschaffers te stimuleren.

Download het OUT!-milieubeleidsplan als PDF voor Acrobat Reader. Download hier desgewenst gratis Adobe Reader.

Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. Het is mede aan U als reiziger om het helaas zeer zichtbare zwerfafval langs de verkeerswegen te voorkomen. Respecteer op Uw bestemming de wellicht van thuis afwijkende regels rondom het afvalinzamelen en wees zuinig met water en energie. Bedenk dat zelfs op relatieve dichtbij-bestemmingen de beschikbaarheid van drinkwater en een goede riolering meer inspanning vergt dan in Nederland. Uw gedrag beinvloedt de zuiverheid van waterbronnen en het gebruik van chemische middelen staat biologische afbraak en daarmee de werking van bijv. een sceptische afvoertank in de weg. Respecteer de regels van de lokale autoriteiten rondom het betreden van natuurgebieden en overweeg de milieu-effecten van attracties en te ondernemen activiteiten. U kunt hierover meer lezen in de onderstaande ANVR-brochure en op www.anvr.travel.

Tot slot wijzen wij U nog graag op een aantal zaken die U mee zou kunnen nemen ter reisvoorbereiding:
-met een eigen of huurfiets op Uw vakantieadres laat U de auto vast eens wat vaker staan;
-bekijkt U het huren van fietsen ter plaatse eens in het licht van de 5-20% brandstofbesparing die U realiseert ten opzichte van het meenemen van de fiets op trekhaak of dakdrager;
-bedenk ook dat een dakkoffer het brandstofverbruik tot 20% verhoogt. Blijf dus ter plaatse ook niet met de lege koffer rondrijden;
-overweeg het feit dat een aanhanger Uw brandstofverbruik tussen de 20 en 60% verhoogt;

Op de meeste vliegbestemmingen werkt OUT! met goede low-cost maatschappijen. In het algemeen is vliegen voor zover berekend kan worden ongeveer even milieubelastend als het vervoer per auto. Omdat bij de goede low-cost maatschappijen in eenzelfde type vliegtuig vaak meer zitplaatsen voorhanden zijn en de bezettingsgraad praktisch altijd hoger is, zijn low-cost-vluchten per passagier minder milieubelastend dan andere vluchten. Indien voor andere maatschappijen gekozen dient te worden, adviseert OUT! en kiest OUT! voor airlines met een optimaal onderhouden nieuwe vloot die zich met bijv. de ISO14001-norm de juiste milieu-eisen opleggen.

Een vervolgens op bestemming gehuurde auto is met een leeftijd van maximaal 1 jaar vaak nieuwer en daarmee in het algemeen minder milieubelastend dan de eigen auto. Wat het autorijden zelf betreft, verwijzen wij als autovakantiespecialist U graag naar www.hetnieuwerijden.nl.

Met opstapplaatsen in Nederland, BelgiŽ of Duitsland kunt U overigens ook gebruik maken van autoslaaptreinen naar Spanje, Frankrijk, ItaliŽ en Oostenrijk. U spaart het milieu, arriveert uitgerust op Uw bestemming en vermijdt vakantiefiles. Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden. Bedenk dat het meenemen van de auto vaak maar een beperkt gedeelte van de treinkosten vormt.

Bron van bovenstaande vergelijkingen inzake vervoermiddelen en brandstofverbruik: o.a. Milieu-Centraal.nl

www.trafelife.org

ANVR-touroperators als OUT! Vakantiehuizen zijn actief bezig met duurzaam toeristisch ondernemen, en zijn daarom betrokken bij het Travelife Sustainability System (TSS), een wereldwijd registratiesysteem voor accommodaties.

TSS geeft voor haar gebruikers de website aangepast, verbeterd en meer gebruiksvriendelijk gemaakt. Daarbij hoort natuurlijk een nieuw en makkelijk te onthouden webadres: www.travelife.org.

Verhuurders van accommodaties die door OUT! zijn of worden gecontracteerd, kunnen zich op deze website gratis registreren, waarna zij toegang hebben tot tal van praktische adviezen om hun accommodaties verder te verduurzamen. Zo geeft een handleiding stap voor stap aan hoe zij hun milieu- en sociale activiteiten kunnen verbeteren, hoe zij vervolgens hun prestaties kunnen meten en deze onafhankelijk kunnen laten beoordelen. Ook helpt dit praktische hulpmiddel hoe de kosten kunnen worden gereduceerd, efficiŽnter kan worden gewerkt en de kwaliteit richting de gasten kan worden verbeterd.

Aan de hand van gedetailleerde instructies, handige tips en informatieve filmpjes wordt de verhuurder geÔnformeerd over het nemen van duurzame maatregelen in zijn accommodatie. Hierdoor zal hij zijn water-, energie- en afvalgebruik kunnen reduceren, maar ook de inkoop van lokale producten bevorderen, goede werkomstandigheden realiseren en de contacten met de gast optimaliseren.

Als de accommodatie goed scoort op deze duurzame Travelife-ladder en daarmee een Travelife Award behaalt, zal dat de vakantieganger helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een meer duurzame accommodatie. Zeker als de touroperator de door hem gecontracteerde accommodaties in zijn reisgidsen/webpresentaties voorziet van het verdiende Travelife Award-logo.

Terugdringen papierverbruik, CO2, ondersteuning Wereld Natuur Fonds

In het kader van ons ANVR-programma 'Duurzaam Toeristisch Ondernemen' is het post- en papiergebruik door OUT! vanwege verzending van acceptgirokaarten teruggedrongen. In eerste instantie door aan de acceptgirokaart kosten te verbinden. Door anders te betalen dan wel omdat OUT! Travel een deel van de kosten doorstortte naar klimaatprojecten van het Wereld Natuur Fonds werd er een bijdrage aan een beter milieu geleverd en/of compenseerde de gast de bij reizen onvermijdelijke extra 'footprints'.

Momenteel verstuurt OUT! bevestigende nota's en reisbescheiden standaard per email dan wel kan de gast deze downloaden via 'Mijn OUT!'. Natuurlijk kan de gast desgewenst ter vervanging van de acceptgirokaart een eigen overschrijvingskaart gebruiken.

Ondersteuning ECPAT

Wij steunen actief het ANVR en ECPAT- NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen. Bij ECPAT NL kan een informatieve brochure worden besteld met nadere informatie voor de reisleiding. ECPAT-NL is bereikbaar via tel. 020-4203771 of www.ecpat.nl.

MEER INFORMATIE

Voor achtergronden en tips voor U als gast is de ANVR-brochure 'Ga geregeld, ga gerust ('Alles wat je moet weten als je op reis gaat') verkrijgbaar. De betreffende informatie over ANVR-voorwaarden, SGR- en Calamiteitenfondsregeling en milieubeleid vindt U echter ook bovenstaand. Via info@out.travel kunt U de ANVR-brochure aanvragen.