• Uw garantie

    De zekerheden en deze website

Garantie & Voorwaarden

GARANTIE - VOORWAARDEN - VERANTWOORDING

Vind hier op www.out.travel de gegevens die U zoekt over:

-vakantiehuizen met ANVR-garantie;
-wanneer heeft U SGR-garantie?
-wanneer komt het Calamiteitenfonds in beeld?
-de rol van de Geschillencommissie Reizen;
-de bescherming van uw persoonsgegevens/privacywaarborgen van deze website;
-de OUT!-boekingsvoorwaarden;
-de SGR-garantieregeling.

*voor informatie over onze verzekeringen en samenwerking met de alarmcentrale van SOS-International/TravelCare:
zie Verzekering en Alarmcentrale.

GARANTIE

Algemeen

(Pakket)Reizen geboekt bij OUT! t/m 31 december 2021, ook met een aanvangsdatum vanaf 2022 vallen onder de (boekings)voorwaarden van de ANVR, de branche-organisatie die met overheid en consumentenorganisaties in de reisbranche toeziet op de kwaliteit van de produkten, diensten en informatie daarover. Dit betekent dat OUT! zich ook bij eventuele geschillen gebonden weet aan uitspraken van de Geschillencommissie Reizen. U leest de adressen en alles over de procedures in de onderstaande informatie.

Daar waar in een vakantiehuispresentatie op deze website het ANVR-logo wordt vermeld, gelden de ANVR-voorwaarden en de Geschillencommissie-aansluiting via de verhuurder van betrokken vakantiehuis.

Internetgedragscode

OUT! Vakantiehuizen is binnen de ANVR betrokken geweest bij de opstelling van de Internetgedragscode. Deze code is uw garantie dat OUT! Vakantiehuizen u volledig en correct informeert en dat de stappen die u zet om tot een boeking te komen duidelijk zijn.

SGR-deelnemerschap

Op de meeste vakantiehuizen van deze site geniet u de garantie van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Dat is uw garantie voor het geval de vakantiehuisverhuurder niet aan diens verplichtingen kan voldoen. Onderstaand vindt u de formele definitie van de garantieregeling en een link naar de regeling zelf. OUT! informeert u in de huispresentatie, bij boeking en bij de boekingsbevestiging of de SGR-garantie van toepassing is.

Calamiteitenfonds

Op uw vakantieadres buiten Nederland bent u als ingezetene van Nederland in geval van ANVR-/SGR-garantie verzekerd bij het Calamiteitenfonds. Het Calamiteitenfonds kan van belang worden zodra u bijvoorbeeld bij de reguliere verzekeringen door de aard van de gebeurtenissen buiten de boot valt. Uw verplichte publieksbijdrage bedraagt 2,50 euro (bij boekingen vanaf euro 150,00 (huur) op vakantiehuizen buiten Nederland). Lees onderstaand de definitie van deze garantie en vindt daar de link naar de officiŽle regeling.

AVG/Wet Persoonsregistraties (bescherming persoonsgegevens/privacy)

OUT! houdt uw persoonsgevens bij conform Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, opvolgende wetgeving van de oude Nederlandse Wet Persoonsregistratie. waarbinnen de OUT!-database onder nummer P-0020543 is aangemeld bij de Registratiekamer. Het (sub)doel van de persoonsregistratie, de OUT!-voorwaarden rondom het gebruik en de procedure bij bezwaren, vindt u via Mijn Out!. Via Mijn Out! verkrijgt u tevens inzage in Uw door ons gevoerde persoonsgegegevens en kunt u aangeven al dan niet van ons en/of onze partners promotiemateriaal te willen ontvangen. Na Uw bezwaar ontvangt u op uw (emai)adres uitsluitend aan uw boeking gerelateerde berichten (reserveringsbevestigingen, nota's, betalingsbevestigingen, reisbescheiden, klacht-/tevredenheidsformulier). Bij het verzenden van Uw gevoelige persoonsgegevens maakt u bij OUT! Vakantiehuizen gebruik van een door Geotrustģ QuickSSL-beveiligde verbinding. Uw creditcardgegevens worden na eenmalig gebruik door de maatschappij versleuteld.

Verwerkersovereenkomst m.b.t. onze accommodatieverstrekkers
De accommodatieverschaffers (accommodatie-eigenaren en/of -beheerders/-exploitanten) van OUT! Vakantiehuizen zijn met OUT! Vakantiehuizen als boekingsportaal, reisbureau en/of touroperator) overeengekomen dat o.a. in het kader van de actuele (Europese) privacywegeving, door OUT! Vakantiehuizen enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van boekers worden verstrekt: naam boeker, door boeker aangegeven aanspreektitel alsmede welke periode men voor hoeveel personen in een aangegeven leeftijdscategorie bij de accommodatieverschaffer boekt. Boeker heeft bij OUT! Vakantiehuizen via 'Mijn OUT!'op deze website inzage in die toepassing en heeft de mogelijheid de gegevens bij OUT! te laten verwijderen voor zover hier geen wettelijke bewaarplicht op rust. Accommodatieverschaffer biedt boeker een gelijke faciliteit. Na afloop van het geboekte verblijf kan boeker in de internetpresentatie op outvakantiehuizen.nl gegevens achterlaten in de vorm van een review. Boeker plaats deze gegevens uit vrije wil voor eigen rekening en risico maar kan deze desgewenst door OUT! Vakantiehuizen weer laten verwijderen.

Genoemde gegevens houdt accommodatieverschaffer uiteraard conform de laatste (Europese) privacywetgeving onder zich, enkel ten behoeve van de eigen financiŽle administratie. Indien het voor dat doel noodzakelijk is de gegevens uit te breiden dan heeft accomodatieverschaffer daar de toestemming van de boeker voor nodig en is uiteraard op de extra gegevens ook de laatste (Europese) privacywegeving voor accommodatieverschaffer van toepassing. Vanuit de met OUT! Vakantiehuizen afgesloten samenwerkingsovereenkomst is het accommodatieverschaffers niet toegestaan om met behulp van de verkregen gegevens, (commerciŽle) aanbiedingen aan via OUT! Vakantiehuizen verkregen boekers te doen.

VOORWAARDEN

OUT!-boekingsvoorwaarden

Op de boeking van een vakantiehuis bij OUT! zijn de OUT!-boekingsvoorwaarden van toepassing. Dit houdt in dat ook de voorwaarden van de uitvoerend dienstverlener van toepassing kunnen zijn. Daarom vindt u bij de aangeboden vakantiehuizen gepresenteerd of dat bijvoorbeeld de algemeen geaccepteerde ANVR- of Thuiswinkelwaarborgvoorwaarden zijn. Minder gangbare voorwaarden, zoals huisregels van individuele verhuurders zijn vooraf op redelijkheid en billikheid door OUT! getoetst en worden indien relevant in de huispresentatie vermeld.

OUT! Vakantiehuizen hanteert de annuleringsvoorwaarden zoals deze tot april 2016 binnen de ANVR-Reisvoorwaarden golden voor 'eigenvervoerreizen naar wooneenheden. U vindt deze annuleringsregeling onder de menu-optie 'Handleiding'.

De SGR-Garantieregeling

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de meeste op deze internetsite aangeboden vakantiehuizen onder de garantie van SGR of een vergelijkbare garantieregeling, tenzij in de aanbieding/bij boeking anders aangegeven. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is, zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Zie de SGR-garantieregeling.

Het Calamiteitenfonds

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze site gepubliceerde reizen, voorzover aangeboden onder de ANVR-/SGR-voorwaarden, onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriŽren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie kunt U terecht op www.calamiteitenfonds.nl.