• Uw garantie

    De zekerheid van de Anvr-/Sgr-voorwaarden:

Garantie & Voorwaarden

GARANTIE - VOORWAARDEN - VERANTWOORDING

Vind hier op www.out.travel de gegevens die U zoekt over:

-het ANVR-lidmaatschap van OUT!
-het SGR-deelnemerschap van OUT!
-de aansluiting van OUT! bij het Calamiteitenfonds;
-de Geschillencommissie Reizen
-de bescherming van uw persoonsgegevens/privacywaarborgen van deze website;
-de (ANVR-)leveringsvoorwaarden van OUT! -de SGR-garantieregeling.

*voor informatie over onze verzekeringen en samenwerking met de alarmcentrale van SOS-International/TravelCare:
zie Verzekering en Alarmcentrale.

GARANTIE

Algemeen

OUT! is lid van de ANVR, de branche-organisatie die met overheid en consumentenorganisaties toeziet op de kwaliteit van de produkten, diensten en informatie daarover. Dit betekent dat OUT! de ANVR-voorwaarden voert en zich bij eventuele geschillen gebonden weet aan uitspraken van de Geschillencommissie Reizen. U leest de adressen en alles over de procedures in de onderstaande informatie over ons ANVR-deelnemerschap.

ANVR-Internetgedragscode

Ons ANVR-lidmaatschap houdt o.a. in dat deze website periodiek wordt getoetst in het kader van de ANVR-Internetgedragscode. Deze code is Uw garantie dat OUT! Vakantiehuizen U volledig en correct informeert en dat de stappen die U zet om tot een boeking te komen duidelijk zijn. Om het ANVR-lidmaatschap te behouden, dient OUT! voortdurend aan de code te voldoen, verantwoordelijkheid voor haar produkten en diensten te aanvaarden en zich daarvoor bij een door de ANVR aangewezen partij te verzekeren. Bij geschillen kunt U bij de Geschillencommissie Reizen terecht. De ANVR garandeert vakantiegangers de schadeloosstelling via de Geschillencommissie voor zover een reisorganisatie een commissie-uitspraak niet zou respecteren.

SGR-deelnemerschap

Wij vinden dat wanneer U Uw kostbare vakantie aan OUT! toevertrouwt, U eisen aan ons mag stellen. De organisatie die dat voor U als ingezetene van Nederland doet, is de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). OUT! heeft zich dan ook voor U bij de SGR aangesloten. Dat is meteen Uw garantie voor het geval OUT! onverhoopt niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onderstaand vindt U de formele definitie van de garantieregeling en een link naar de regeling zelf. OUT! adviseert U altijd bij een SGR-reisorganisator te boeken, dat kost U niets extra.

Calamiteitenfonds

Op Uw vakantieadres buiten Nederland bent U als ingezetene van Nederland bij OUT! verzekerd bij het Calamiteitenfonds. Het Calamiteitenfonds kan van belang worden zodra U bijvoorbeeld bij de reguliere verzekeringen door de aard van de gebeurtenissen buiten de boot valt. Uw verplichte publieksbijdrage bedraagt 2,50 euro (bij boekingen vanaf euro 150,00 (huur) op vakantiehuizen buiten Nederland). Lees onderstaand de definitie van deze garantie en vindt daar de link naar de officiŽle regeling.

AVG/Wet Persoonsregistraties (bescherming persoonsgegevens/privacy)

OUT! houdt Uw persoonsgevens bij conform Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, opvolgende wetgeving van de oude Nederlandse Wet Persoonsregistratie. waarbinnen de OUT!-database onder nummer P-0020543 is aangemeld bij de Registratiekamer. Het (sub)doel van de persoonsregistratie, de OUT!-voorwaarden rondom het gebruik en de procedure bij bezwaren, vindt U via Mijn Out! (zie ook ANVR-voorwaarden). Via Mijn Out! verkrijgt U tevens inzage in Uw door ons gevoerde persoonsgegegevens en kunt U aangeven al dan niet van ons en/of onze partners promotiemateriaal te willen ontvangen. Na Uw bezwaar ontvangt U op Uw (emai)adres uitsluitend aan Uw boeking gerelateerde berichten (reserveringsbevestigingen, nota's, betalingsbevestigingen, reisbescheiden, klacht-/tevredenheidsformulier). Bij het verzenden van Uw gevoelige persoonsgegevens maakt U bij OUT! Vakantiehuizen gebruik van een door Geotrustģ QuickSSL-beveiligde verbinding. Uw creditcardgegevens worden na eenmalig gebruik door de maatschappij versleuteld.

Verwerkersovereenkomst m.b.t. onze accommodatieverstrekkers
De accommodatieverschaffers (accommodatie-eigenaren en/of -beheerders/-exploitanten) van OUT! Vakantiehuizen zijn met OUT! Vakantiehuizen als boekingsportaal, reisbureau en/of touroperator) overeengekomen dat o.a. in het kader van de actuele (Europese) privacywegeving, door OUT! Vakantiehuizen enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van boekers worden verstrekt: naam boeker, door boeker aangegeven aanspreektitel alsmede welke periode men voor hoeveel personen in een aangegeven leeftijdscategorie bij de accommodatieverschaffer boekt. Boeker heeft bij OUT! Vakantiehuizen via 'Mijn OUT!'op deze website inzage in die toepassing en heeft de mogelijheid de gegevens bij OUT! te laten verwijderen voor zover hier geen wettelijke bewaarplicht op rust. Accommodatieverschaffer biedt boeker een gelijke faciliteit. Na afloop van het geboekte verblijf kan boeker in de internetpresentatie op outvakantiehuizen.nl gegevens achterlaten in de vorm van een review. Boeker plaats deze gegevens uit vrije wil voor eigen rekening en risico maar kan deze desgewenst door OUT! Vakantiehuizen weer laten verwijderen.

Genoemde gegevens houdt accommodatieverschaffer uiteraard conform de laatste (Europese) privacywetgeving onder zich, enkel ten behoeve van de eigen financiŽle administratie. Indien het voor dat doel noodzakelijk is de gegevens uit te breiden dan heeft accomodatieverschaffer daar de toestemming van de boeker voor nodig en is uiteraard op de extra gegevens ook de laatste (Europese) privacywegeving voor accommodatieverschaffer van toepassing. Vanuit de met OUT! Vakantiehuizen afgesloten samenwerkingsovereenkomst is het accommodatieverschaffers niet toegestaan om met behulp van de verkregen gegevens, (commerciŽle) aanbiedingen aan via OUT! Vakantiehuizen verkregen boekers te doen.

VOORWAARDEN

ANVR-voorwaarden

Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is/bij boeking andere voorwaarden worden overeengekomen. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR jaarbrochure, waarvan de omslag hier is afgebeeld. Het boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan om. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie.

Download de ANVR-voorwaarden als PDF voor Acrobat Reader. Vanaf april 2016 voorzien de ANVR-voorwaarden niet meer in annuleringsvoorwaarden. OUT! Vakantiehuizen hanteert de annuleringsvoorwaarden zoals deze tot genoemde datum binnen de ANVR-Reisvoorwaarden golden voor 'eigenvervoerreizen naar wooneenheden. U vindt deze annuleringsregeling onder de menu-optie 'Handleiding'.

Download hier desgewenst gratis Adobe Reader.


De SGR-Garantieregeling

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR tenzij anders aangegeven/bij boeking anders overeengekomen, bijvoorbeeld bij boeking bij aanbieders/adverteerders tegen andere voorwaarden dan die van de ANVR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is, zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Zie de SGR-garantieregeling.

Het Calamiteitenfonds

OUT! is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze site gepubliceerde reizen, voorzover aangeboden onder de ANVR-/SGR-voorwaarden, onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriŽren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer informatie kunt U terecht op www.calamiteitenfonds.nl.

VERANTWOORDING

Voor de verantwoording verwijzen we U naar de volgende pagina: Verantwoording.

Meer ANVR-informatie

Voor achtergronden en tips voor U als gast is de ANVR-brochure 'Ga geregeld, ga gerust ('Alles wat je moet weten als je op reis gaat') verkrijgbaar. De betreffende informatie over ANVR-voorwaarden, SGR- en Calamiteitenfondsregeling en milieubeleid vindt U echter ook bovenstaand. Om de ANVR-brochure aan te vragen mailt U naar info@out.travel.