Handleiding 2/2

Vakantiehuis huren bij OUT! (vervolg)

Uw reisbescheiden

Uiterlijk 6 weken voor verblijf betaalt U het restant en de relevante bijkomende kosten. Daarna ontvangt U Uw verblijfsticket met routebeschrijving.

Uw documenten via "Mijn OUT!"

De bevestigende nota en na de volledige betaling daarvan, de voucher/verblijfsticket (betaalbewijs) kunt U ook in zien op deze website. Via de menu-optie Huren/Mijn OUT! voert U op de gasten-inlogpagin Uw klantnummer (OUT!-nummer, verstrekt bij reservering en te vinden op Uw bevestigende nota) en Uw postcode in.

Belangrijk:

Indien U 3 dagen voor verblijf nog geen reisbescheiden heeft ontvangen en deze ook niet kunt inzien via bovengenoemde optie op deze website, dient U contact op te nemen met OUT! Vakantiehuizen.

Bijkomende kosten en kosten ter plaatse

Per huis wordt U geinformeerd over huur, energie, linnengoed, schoonmaak, bijdrage voor een huisdier. Daarbij kan nog een borg verschuldigd zijn. Formeel staat de borg los van de ter plaatse te betalen kosten. In de prijstabel leest U of ('ja' of 'nee') en zo ja hoeveel ('tarief') en aan wie ('RS'=via de bevestigende reserveringsnota, 'TP'= ter plaatse), er betaald moet worden of dat bepaalde kosten reeds in de overige, gepresenteerde tarieven zijn inbegrepen (='inclusief') zijn. Bij energiekosten 'naar verbruik' rekent U ter plaatse de kosten van gas/olie/electriciteit/water af volgens de meterstanden en tegen kostprijs. Rondom stookhout gelden mogelijk uitzonderlijke condities: informeer hier vooraf naar. De ter plaatse te betalen borg krijgt U bij vertrek, na verrekening van de eventuele kosten ter plaatse (ook van schades) retour. Zie onder Verzekering hoe U via OUT! voor schades aan logiesverblijven/borginhouding verzekerd bent. Bij reservering kan OUT! U aangeven of er mogelijk toeristenbelasting verschuldigd is. De eventueel door OUT! gepresenteerde toeristenbelastingtarieven zijn altijd indicatief omdat het tarief, vastgesteld door de lokale overheden, op het verblijfsmoment (en niet het boekmoment) bepalend is. Denk er aan dat u zich qua borg en betaling/verrekening van plaatselijke kosten aan de voucherbepalingen houdt en laat ten behoeve van eventuele restituties achteraf, altijd uw volledige bankgegevens achter (iban, bic, naam). Afwijkingen/afwijkende afspraken ter plaatse onttrekken zich aan de invloedsfeer van OUT!

Houdt U er rekening mee dat de energiekosten in koudere en/of hoger gelegen streken hoger kunnen zijn dan gewend. Hetzelfde geldt voor grotere huizen of huizen met zwembad, sauna enz.. Uw vakantiehuis heeft altijd kussens met dekbedden of dekens (zie de beschrijving). Het linnengoedtarief geldt per persoon/per verblijf en standaard geldt voor een tweede en latere verblijfsweek een gratis linnengoedwissel. Bij bepaalde woningen kan sprake zijn van een verpichte wissel tegen het vermelde linnengoedtarief. Zie onze huisbeschrijvingen en/of bevestigingen/vouchers of vraag het OUT! telefonisch of per email. In Duitsland zijn de bedden vaak opgemaakt. De kosten daarvan worden dan met de ‘verplichte’ linnenhuur gedekt. OUT! raadt U trouwens aan in Duitsland altijd bedlinnen te huren. De bedden zijn vaak groter dan gewend en het scheelt U het inpakken en de was! Voor kinderbedjes moet U altijd zelf zorgen voor linnengoed en dekentjes. In de huisbeschrijvingen worden soms nog bepaalde extra’s genoemd waarvoor ook bijkomende kosten voor gerekend kunnen worden.

Huisregels

Ad schoonmaak: om (extra) kosten te vermijden dient de vakantiewoning altijd opgeruimd en ‘bezemschoon’ te worden achtergelaten en is er afgewassen. Denk er aan dat bij bepaalde woningen naast de eindschoonmaak ook een tussentijdse schoonmaak wordt aangeboden. Deze schoonmaak (optioneel of verplicht) kan bij de prijs zijn inbegrepen dan wel een eigen tarief kennen. Zie onze huisbeschijvingen, bevestigingen of vouchers of vraag het OUT! telefonisch of per email. Let op dat U in het buitenland geen chemische middelen gebruikt in toiletten met septische tanks. Huisdieren dienen te zijn voorzien van een vlooienband, houdt U altijd aangelijnd, U ruimt uitwerpselen op en U zorgt er voor dat Uw huisdier(en) niet geen schade aanrichten met graven, krassen, bijten e.d.. Vraag ook bij een 'omheinde tuin' of Uw dier los mag. Let op dat tenzij expliciet vermeld een 'omheinde tuin' geen hermetisch afgesloten tuin is. Zonder verdere toelichting kan de 'omheining' betrekking op de gebruiksrechtafbakening in het algemeen, afbakening t.b.v. kinderen, kleine huisdieren (voorkomen onderdoorkruipen), gote huisdieren (voorkomen overheenspringen), privacy/inkijk enz.. Informeer tijdig of Uw dier probleemloos mee kan naar het buitenland. Houd U aan de lokale regels rondom de afvalinzameling: indien U Uw vuilnis ongesorteerd aanbiedt, kunnen U de veelal standaardkosten voor het aantal daarvoor speciaal bestemde zakken in rekening worden gebracht. Wij kunnen immers moeilijk van onze verhuurders verwachten dat zij na Uw verblijf Uw vuilnis gaan sorteren.

Wat U verder nog moet weten

Voorkom problemen of misverstanden door bij aankomst en vertrek het huis met de beheerder te controleren. Respecteer de huisregels. Houdt rekening met het feit dat U voor bepaalde aktiviteiten en/of faciliteiten (bijv. buitenzwembaden) afhankelijk bent van het seizoen en mogelijk afwijkende voorschriften in het buitenland. Waarschuw bij (tussentijdse) problemen direct de beheerder en OUT! (binnen 24 uur maar tijdens verblijf). Conform de OUT!-boekingsvoorwaarden maar ook de voorwaarden van onze partners moet U (de partner van) OUT!/de verhuurder of beheerder de kans geven eventuele tekortkomingen op te lossen. Vermijd dat U Uw eigen verhaalsrecht beperkt door zelf te concluderen dat bepaalde zaken wellicht niet oplosbaar zijn. Laat dat oordeel over aan OUT!. Daarvoor staan wij 7x24uur persoonlijk standby. Klik Alarmcentrale voor de calamiteitennummers van OUT! en Fortis ASR/Travel Care (Amev) en vind de OUT!-boekingsvoorwaarden van OUT! hier.

Zorg dat U op de hoogte bent van afwijkende verkeerregelgeving in Uw vakantieland. Rij onder winterse omstandigheden met winterbanden en neem sneeuwkettingen mee naar berglanden. Zorg dat U valuta of een creditcard voor tolwegen bij U heeft en dat Uw auto van geldige tol- en/of milieuvignetten is voorzien. Let op dat rondom aanhangers en auto-accesoires afwijkende voorschriften kunnen gelden (in Portugal zijn fietsdragers achterop de auto bijv. niet toegestaan).

Respecteer de aangegeven aankomsttijd! De beheerders/verhuurders zitten vaak op U te wachten. Geef daarom in ieder geval Uw eventuele vertraging door op het telefoonnummer van de sleutelpersoon zoals vermeld wordt op Uw voucher. Houdt er a.u.b. rekening mee dat bepaalde verhuurders kosten moeten maken om een latere aankomst mogelijk te kunnen maken (bijv. het met personeel bemannen van een receptie op vrijdag- of zaterdagavond. OUT! kan U vooraf informeren of deze kosten U ter plaatse in rekening worden gebracht.


Nog vragen?

Email naar info@out.travel, bel ons op +31 (0)413 385 885 of profiteer van onze live chat-mogelijkheid. Wellicht vindt U Uw antwoord ook op Veelgestelde vragen.

De (extra) mogelijkheden van Mijn OUT!

Met behulp van Uw klantnummer/OUT!-nummer verkrijgt U toegang tot Uw account. Klik: Mijn Out!.

1. Inzage in Uw reserveringen/betalen van facturen

Selecteer Uw reservering en klik op 'factuur'. Hier vindt U de gegevens zoals wij U die ook per email of per post hebben bevestigd. Eventuele openstaande posten kunt U online/realtime betalen middels iDEAL, het betaalsysteem van Rabobank, ABN, Postbank, SNS/Fortis enz..

2. Inzage in/afdrukken van Uw reisbescheiden (vouchergegevens/route)

Zodra Uw reservering betaald is, ontvangt U van OUT! Vakantiehuizen per post of email (afhankelijk van de ons ter beschikking staande adresgegevens) alle reispapieren. OUT! kan zich voorstellen dat U erg nieuwsgierig bent naar het exacte adres en de routebeschrijving van Uw vakantiehuis. Bij volledige betaling van Uw verblijf kunt U met de button 'Voucher' Uw voucher inzien/afdrukken. Op deze manier bent U in lastminute- situaties ook niet meer afhankelijk van de vouchertoezending per post! Ideaal in lastminute situaties.

3. Invoeren van Uw reisverslag

In veel vakantiehuizen ligt een gastenboek, vaak een bron van inspiratie voor wat te doen in Uw vakantie. Het is daarom jammer dat U zo'n gastenboek pas kunt lezen als U ter plekke bent. OUT! doet het daarom anders. Selecteer Uw verblijf, klik op 'vakantieverhaal' en geef Uw vakantiebevindingen weer. Andere vakantiegangers kunnen op deze site bij het betreffende huis Uw ervaringen lezen en er van profiteren! De vakantieverhalen zijn natuurlijk altijd een momentopname maar staan wel tot in lengte van dagen bij de bewuste vakantiewoning. OUT! past geen verhalen aan maar stelt daarom wel eisen aan de plaatsing: verhalen met onwelvoegelijk taalgebruik en/of met aantoonbare onjuistheden worden uiteraard niet geplaatst. Hetzelfde geldt in principe voor verhalen met klachten welke tijdig en correct zijn gemeld ťn uiteraard opgelost en dus niet van invloed zijn op toekomstige verblijven. Hetzelfde voorbehoud geldt voor niet gemelde en oplosbare klachten. De beoordeling van het voorstaande (onderwerp van de klacht en de klachtafhandeling) kunt U doen met het 'Tevredenheidsonderzoek' (zie punt 4). Alle scores (ook de negatieve en van alle gasten) worden door OUT! bij de betreffende woning gepresenteerd. Wij vermelden bij Uw bijdrage alleen naam en vakantieperiode (en geen adres- of andere contactgegevens). Indien U foto's upload, moet U over de rechten beschikken om de foto's aan OUT! beschikbaar te stellen. Rechthebbenden kunnen anders een auteursrechtenclaim bij U indienen.

4. Uw medewerking aan ons tevredenheidsonderzoek/enquete

Omdat OUT! Vakantiehuizen een optimale kwaliteit van haar dienstverlening en vakantiehuizen nastreeft, is OUT! bijzonder geÔnteresseerd in de mening van haar gasten. Na verblijf wordt daarom iedere gast van wie wij een emailadres hebben, per email uitgenodigd om een vragenformulier in te vullen. Daarvoor kan de link in de email worden gebruikt of onder Uw reservering de button 'Enquete'. Deelname is mogelijk tot ťťn maand na de laatste verblijfsdag. Op die manier kunnen wij tijdig reageren op de signalen van onze gasten. Deelname is anoniem ten opzichte van de verhuurder. Deze mensen krijgen ten behoeve van de eigen kwaliteitsbewaking slechts totaalscores te zien. Per huis vindt U de scores onder de link 'klanttevredenheid'.

5. Inzage in Uw persoonsgegevens/Privacybescherming/Cookies

Zowel conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens in het algemeen als de ANVR-voorwaarden in het bijzonder, verkrijgt U (boekers en niet-boekers) via de menu-opties 'Mijn OUT!' en 'Verhuurders-/Partnerinlog' middels Uw klantnummer/postcode of lognaam/wachtwoord, SSL-beveiligd online inzage in alle door ons van U gevoerde persoonsgegevens: aanhef, naam, (email)adres/ip-nummer, telefoonnummer, bestelling(en), evt. geboortedatum en iban. Telefoonnummer en emailadres kunt U desgewenst zelf online wijzigen. Ook kunt U aangeven of U in de toekomst wel of geen reclame van OUT! en/of haar promotie-partners wenst te ontvangen. Na Uw bezwaar ontvangt U op Uw (email)adres uitsluitend aan Uw boeking gerelateerde berichten (reserveringsbevestigingen, nota's, betalingsbevestigingen, reisbescheiden, klacht-/tevredenheidsformulier). Let op dat U ook niet meer automatisch een nieuwe OUT! Vakantiegids ontvangt wanneer U het vinkje bij OUT! weghaalt. Gelieve ons voor overige wijzigingen schriftelijk/ telefonisch/per email te berichten. Via de website van OUT! Vakantiehuizen verzendt U bij boeking Uw gevoelige persoonsgegevens via door Geotrust Quick SSL- beveiligde verbindingen en iDeal-/creditcard-betalingen verlopen via een gecertificeerde, externe Payment Service Provider. Wanneer U deze website bereikt via een van onze (wisselende) promotiepartners/externe partnerprogramma's op het internet (doorlink naar OUT! Vakantiehuizen van de website van de partner) KAN het zijn dat op Uw machine een zgn. cookie is geplaatst wanneer U daar ons/de betreffende site toestemming voor heeft verleend. Een cookie is een klein (tekst-/beeld)bestandje met in dit geval een geldigheid/bewaartermijn van maximaal 90 dagen op Uw harde schijf die het ons mogelijk maakt de genoemde partner te beoordelen/belonen/(ons)in staat te stellen gericht/persoonlijk online te adverteren en/of te mailen (remarkerting, retargeting). Marketingkosten vormen een aanzienlijk deel van de kostprijs van onze reisaanbiedingen. Om die kosten/prijzen mede in het belang van onze gebruikers, laag te houden, maakt deze website ter verkrijging van een optimale inrichting en marketing eveneens gebruik van Google Analytics. De gebruiker van deze website stemt in met onze periodiek door de ANVR gecontroleerde toepassing van de beschreven beveiligings- en privacyvoorschriften. Via de instellingen van Uw eigen webbrowser, kunt U de cookies op Uw computer desgewenst zelf verwijderen. Met het gebruik van deze website stemt U in met ons cookiebeleid.