Persberichten (vervolg)

Veghel, 28 februari 2012
- P E R S B E R I C H T -

Facelift voor de Somerense Vennen


Vakantiepark De Somerense Vennen, gelegen in de bossen van het Noord-Brabantse Lierop, wil de komende tijd een kwaliteitsslag maken. Naast aanpassingen op het park zelf, is er aansluiting gezocht bij de ANVR-/SGR-verhuurder van vakantiewoningen, OUT! Vakantiehuizen uit Veghel.

De direktie van De Somerense Vennen presenteerde onlangs plannen om o.a. de parkentre een facelift te geven en oude accommodaties te saneren. De recent gerealiseerde Spaanse chalets vormen de nieuwe standaard. Op termijn wordt een nieuw zwembad aangelegd. Met de ruimte van het huidige zwembad wordt dan de binnenspeeltuin uitgebreid.

'Het vakantiepark annex camping heeft de laatste tijd reeds een goede naam onder met name kinderrijke families opgebouwd. De klanttevredenheidsscores van 8.5-9.5 op de websites van Zoover, ANWB en Asci bevestigen dit'; zo stelt het park. Door de nieuwe Spaanse chalets met ingang van dit seizoen expliciet onder de garantie en zekerheden van ANVR en SGR via www.outvakantiehuizen.nl van de gelijknamige Veghelse touroperator te verhuren, formaliseert het park haar kwaliteitsstreven.

OUT! Vakantiehuizen ziet vakantiepark De Somerense Vennen als een logische aanvulling op haar aanbod. 'De boeker van het particuliere vakantiehuis zoals aangeboden op Out.Travel en Outvakantiehuizen.nl heeft een zwak voor kleinschalige familieparkjes zoals De Somerense Vennen'; aldus een woordvoerder.

Veghel, 2 februari 2006
- P E R S B E R I C H T -

Klanttevredenheid overtroffen


OUT! Vakantiehuizen is er in geslaagd de hoge score op klanttevredenheid van 2004 te overtreffen.
In 98% van de verblijven was de woning naar (69%) of zelfs boven (29%) verwachting.


In slechts 2% van de verblijven was de gast minder tevreden. Deze 2% bestaat uit verblijven waarbij een klacht, bijvoorbeeld een storing van apparatuur, ter plaatse werd opgelost (0,75%) of de gast vanwege een ervaren tekortkoming achteraf recht op een schadevergoeding had (0,5%). Schadevergoeding werd betaald omdat bijvoorbeeld uitgevallen apparatuur niet tijdig werd vervangen. In 0,75% van de verblijven was de gast minder tevreden omdat men achteraf bijvoorbeeld liever toch een andere slaapkamerindeling had genoten, in een andere omgeving had gezeten enz..

Geautomatiseerde, aktieve kwaliteitsrapportage
OUT! Vakantiehuizen rekent deze goede resultaten toe aan haar OUTFORS(C)-kwaliteitbewakingssysteem. Boekers via internet (90% van het totaal aantal boekers) worden na verblijf automatisch gevraagd mee te werken aan een enquete. Dat kan per email dan wel via de gasteninlog op www.out.travel. In de enquete wordt het presteren van OUT!, de vakantiehuisbeheerders en op onderdelen de kwaliteit van de vakantiewoning onderzocht. Uiteraard worden de enqueteresultaten periodiek beoordeeld maar bij negatieve scores op bepaalde onderdelen gaan er bij de verantwoordelijke OUT!-relatiebeheerders automatisch en direkt bellen rinkelen. Op die manier wordt bijvoorbeeld voorkomen dat nog een gast met een foutje in de routebeschrijving op pad gaat. Steekproefsgewijs worden de geautomatiseerd verzamelde resultaten op het totale gastenbestand getoetst.

Met het OUTFORS(C)-kwaliteitbewakingssysteem worden niet alleen (potentiële) problemen per zo spoedig mogelijk voorkomen, is het natuurlijk een manier om op de wat langere termijn de dienstverlening in het algemeen en de vakantiewoningkwaliteit in het bijzonder, te verbeteren. Het is daarvoor immers van groot belang de mening van de consument te kennen.

Classificatie
In 2005 is OUT! er toe over gegaan nog meer beeldmateriaal bij een woning te plaatsen. Beeldmateriaal is belangrijk bij het streven om een gast een accommodatie aan te bieden die bij hem past. Om die reden heeft OUT! met ingang van het seizoen 2006 ook haar classificatie gerestyled. De scores op uitrusting/faciliteiten, sfeer/karakter ('kwaliteit') en omgeving worden zowel op www.out.travel als in de vakantiegids "Karakteristiek als van OUT!' weergegeven middels drie heldere bollen.

7x24 uur reizigersondersteuning
bovenstaande enquetes, persoonlijke accommodatie-inspecties, steeds verder uitgebreide internetbeschrijvingen en het stimuleren van de gast om bij onverhoopte problemen ter plaatse per direkt de eigen 7x24uur-alarmservice van OUT! Vakantiehuizen te contacteren, worden nog hogere tevredenheidsscores nagestreefd.

De Meern, 14 december 2005
- P E R S B E R I C H T -

Dottravel succesvol geïntroduceerd in Nederland.

De Nederlandse overkoepelende reisbrancheorganisatie ANVR, als één van de weinige Europese brancheorganisaties uitgeroepen tot 'authentication provider', heeft inmiddels ruim 100 reisorganisatoren en reisagenten bij het Amerikaanse 'Tralliance', beheerder van de extensie .travel, kunnen voordragen.

De .travel extensie is in november geïntroduceerd in de markt. De eerste cijfers van Tralliance laten nu zien dat ANVR-leden inmiddels meer dan 170 sites met een .travel extensie actief hebben. Dit aantal neemt echter nog dagelijks toe. Wereldwijd is sprake van duizenden nieuwe sites. Exacte aantallen maakt Tralliance eind 2005 bekend.

Het gebruik van de internationale extensie .travel als domeinnaam op het wereldwijde web geeft de consument veel duidelijkheid. Zo biedt het Nederlandse en Europese reisondernemingen een eigen identiteit, waardoor de potentiële reiziger direct weet dat de opgeroepen .travel site een reisonderneming betreft. Voor de klant is het tevens belangrijk om te weten dat deze reisonderneming op het moment van goedkeuring financieel is geautoriseerd en gescreend, waardoor misbruik effectief kan worden tegengegaan.

Op www.anvr.nl (Ledenoverzicht) kunnen consumenten altijd checken of een reisonderneming lid is van het ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen) en daarmee voldoet aan de zekerheden die daaraan zijn gekoppeld.

Voor meer informatie: ANVR, Mirjam Dresmé, Hoofd Communicatie, tel. 030 (0) 669 70 33.

De Meern, 15 december 2004
P E R S B E R I C H T-

ANVR sector 'eigen-vervoer-vakanties' opgericht.


ANVR-leden die de consument losse accommodaties aanbieden, zoals vakantiehuizen, appartementen, motorboten, stacaravans, (zeil)jachten, campingstaanplaatsen, e.d. waarbij de reiziger zelf zijn vervoer (auto, vliegtuig, bus of trein) regelt of boekt, hebben de ANVR sector 'eigen-vervoer-vakanties' opgericht. De onderlinge contacten en het uitwisselen van ervaringen moeten leiden tot nog betere kwaliteit van producten en diensten richting de consument. Een goede controle van de aangeboden accommodaties, degelijke contracten met bijv. accommodatie-eigenaren en een passende aansprakelijkheidsverzekering voor mogelijke claims moeten hiertoe bijdragen.

Deze grote en diverse sector, die het goed doet en ongeveer de helft van alle georganiseerde vakantiereizen verzorgt, benadert de markt zeer actief en heeft kwaliteit en zekerheid hoog in het vaandel staan. Zonder de verplichting daartoe te hebben, verklaren deze ANVR reisondernemingen de ANVR Reisvoorwaarden, die in overleg met de Consumentenbond zijn samengesteld, van toepassing op deze 'eigen-vervoer' reizen.

Dit betekent dat de reisondernemer moet instaan voor de kwaliteit van zijn producten en diensten en dat voor de reiziger tal van extra zekerheden ontstaan. Deze ANVR-leden wensen zich ook op het internet te onderscheiden van de talrijke boekingsmogelijkheden bij aanbieders die geen verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument aanvaarden. De leden van de sector eigen vervoer vakanties onderwerpen zich ook aan de strenge ANVR-Internetgedragscode.

Verder weet de vakantieganger dat zijn aanbetaalde reisgelden zijn verzekerd (SGR), dat bij een calamiteit (een onverwachte en abnormale gebeurtenis die wordt veroorzaakt door molest of een natuurramp) hij recht heeft op teruggaaf van (een deel van) de betaalde reissom of een vergoeding van noodzakelijke meerkosten (Calamiteitenfonds) . Ook heeft de vakantieganger de mogelijkheid zijn klachten voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen. Het boeken van een accommodatie bij een ANVR reisonderneming biedt de reiziger dus een onbezorgde vakantie met zekerheid en kwaliteit!

Voor meer informatie: ANVR, Romana Engeman, directeur ANVR, tel: 030 6697033

-persbericht d.d. 03.05.04-

ANVR beoordeelt website OUT! Vakantiehuizen

Per afgelopen april dienen ANVR-reisorganisaties die via het internet verkopen, de ANVR-internetgedragscode in acht te nemen. De gedragscode bepaalt de wijze waarop de vakantieganger over het aanbod, de boekingsprocedure en de zekerheden en voorwaarden wordt ge´nformeerd. Ook de wijze waarop de reisorganisatie bijv. met persoons- en credit card-gegevens omgaat, wordt voorgeschreven. Aangaande de zekerheden dient de vakantieganger o.a. ge´nformeerd te worden over de verplichte deelname aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), de Geschillencommissie Reizen en het Calamiteiten- fonds.

De ANVR heeft 'heimelijk' de websites van haar leden laten onderzoeken en de website van OUT! Vakantiehuizen als 'duidelijk' tot 'zeer duidelijk' beoordeeld.

Het ANVR toont zich in deze als zeer vooruitstrevend in de behartiging van het consumentenbelang op internet. Immers, alleen op websites van ANVR-deelnemers is de vakantieganger verzekerd van een getoetste aanbieder en bij de SGR verzekerde betalingen. Uiteindelijk staat de ANVR ook voor de reisorganisatie garant wanneer deze zich niet gehouden zou voelen aan een bindende uitspraak van de Geschillencommissie.

Met de herinvoer van de verzekeringsplicht slaat de ANVR de weg van kwaliteitsverbetering nog verder in. Mede vooruitlopend op aanstaande Europese regelgeving, is een dekking geformuleerd waarvoor de ANVR-deelnemers momenteel bij slechts 1 buitenlandse verzekeraar terecht kunnen. Daarmee is de vakantieganger echter verzekerd van een goed geregelde aansprakelijkheid voor alle onderdelen van de geboekte reis. Omdat de aansprakelijkheid van bijv. individuele accommodatieverschaffers momenteel niet afdoende te verzekeren is, wordt het ook voor dergelijke partijen interessanter om uitsluitend via ANVR-organisaties te verhuren.