Kosten, fee's, betaaltermijnen

Bronzen contracten

Verblijfskosten

De adverteerder publiceert huurprijzen en eventuele bijkomende kosten (energie, schoonmaak e.d.). Om commerciŽle redenen (rendement en ter voorkoming van geschillen met huurders) is het raadzaam om op www.outvakantiehuizen.nl prijzen te presenteren die gelijk zijn aan die op de website van de adverteerder zelf.

OUT! Vakantiehuizen staat volledig buiten de afrekening tussen boeker en adverteerder.

Vaste fee's

Aan een door adverteerder geplaatste vermelding zijn de gepresenteerde vaste kosten/fee's verschuldigd op het moment dat adverteerder met de plaatsingsvoorwaarden accoord is gegaan.

Commissies

Op het momemt dat vanaf www.outvakantiehuizen.nl een aanvraag aan adverteerder ter verdere afhandeling wordt gestuurd, wordt van het huurbedrag (exclusief bijkomende kosten) het vermelde en direct verschuldigde commissiepercentage in rekening gebracht. Op dat moment heeft OUT! Vakantiehuizen aan haar promotie van een beschikbare periode voldaan.

Lees onderstaand de toepasselijke BTW-regels.

Zilveren contracten

Verblijfskosten

Verhuurder/beheerder publiceert huurprijzen en eventuele bijkomende kosten (energie, schoonmaak e.d.). Om commerciŽle redenen (rendement en ter voorkoming van geschillen met huurders) zijn de prijzen op www.outvakantiehuizen.nl gelijk aan die op de website van de verhuurder/beheerder zelf.

Zie verder onder 'betaaltermijnen' huurpenningen.

Vaste fee's

Aan een door verhuurder/beheerder geplaatste vermelding zijn de gepresenteerde vaste kosten/fee's verschuldigd op het moment dat verhuurder/beheerder met de plaatsingsvoorwaarden accoord is gegaan.

Gouden contracten

Verblijfskosten

Verhuurder/beheerder publiceert huurprijzen en eventuele bijkomende kosten (energie, schoonmaak e.d.). Om commerciŽle redenen (rendement en ter voorkoming van geschillen met huurders) zijn de prijzen op www.outvakantiehuizen.nl prijzen gelijk aan die op de website van de verhuurder/beheerder zelf.

Zie verder onder 'betaaltermijnen' huurpenningen.

Vaste fee's

Aan een door verhuurder/beheerder geplaatste vermelding zijn de gepresenteerde vaste kosten/fee's verschuldigd op het moment dat verhuurder/beheerder met de plaatsingsvoorwaarden accoord is gegaan.

Lees onderstaand de toepasselijke BTW-regels.

Commissie's zilver en goud

De commissie onder zilveren en gouden contracten wordt gevormd door het verschil tussen de verkoophuur en inkoophuur, berekend met het overeengekomen commissiepercentage onder in achtname van de toepasselijke BTW-regels.

Tenzij (de boekers op) OUT! Vakantiehuizen zonder voorbehoud definitief op de OUT!-planning kan boeken, ontvangt een verhuurder/beheerder een binnen 24-uur goed te keuren aanvraag. Indien een verhuurder/beheerder vanwege nalatig planningsbeheer een aanvraag afwijst, is over die aanvraag een contractueeel overeengekomen commissie verschuldigd. Verhuurder/beheerder voorkomt dit gewoon door door de planning actueel te houden en daarmee OUT! niet onnodig te laten promoten/boekers niet opnieuw teleur te stellen.

BTW-regeling

Klik hier voor de wijze van BTW-berekening over verblijfskosten, fee's en commissies (bronzen, zilveren en gouden contracten).

Betaaltermijnen huurpenningen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen stort OUT! Vakantiehuizen de van de boekers ontvangen huurpenningen naar rato door op de eerste maandeerste na verblijf met uitloop om nagenoemde redenen naar de volgende maandeerste, voor zover het verblijf tegen finale kwijting door huurder en verhuurder afgerond is: borgen zijn terugbetaald, schades/klachten zijn afgewikkeld enz.. Dit vanwege de mogelijke aansprakelijkheden van OUT! Vakantiehuizen vanuit de (ANVR-)garantie van de huurder. OUT! Vakantiehuizen stort pas door wanneer de reissommen ook daadwerkelijk door OUT! zijn ontvangen. Vanwege de tussenkomst van Payment Service Providers ten behoeve van iDeal-betalingen, creditcardbetalingen, nieuwe betaalvormen e.d. heeft OUT! voor verblijf weliswaar betaalzekerheid maar niet per definitie direct de huurpenningen op haar rekening. Dat geldt ook in het geval dat er via zekerheidverstrekkende verkooppartners (collega-touroperators, reisburo's, affiliates) wordt verhuurd.

Het wanbetalingsrisico van de boeker op www.outvakantiehuizen.nl is beperkt omdat deze bij boeking ter dekking van de door OUT! voorgefinancierde promotiekosten een bij de SGR-gewaarborgde aanbetaling verschuldigd is en er tijdig wordt geannuleerd wanneer deze aanbetaling achterwege blijft.

FinanciŽle overzichten

Achter de menu-optie "Rekeningcourantverzicht" vind adverteerder/verhuurder/beheerder een overzicht van reserveringen en bijbehorende opbrengsten/verschuldigde fee's/commissies.

Onder de menu-optie "Betalingen" is te zien uit welke verblijven een betaling van een zekere datum is opgebouwd. Door in het rekeningcourantoverzicht op de reserveringscode te klikken, wordt de individuele factuur gespecificeerd zichtbaar (huur, bijkomende kosten, BTW enz.).

Extra kosten voor de boeker (zilveren/gouden contracten)

Op de factuur van de boeker kunnen nog aanvullende diensten worden gefactureerd. Denk aan reis-/annuleringsverzekeringen, door de SGR verplichte toeslagen enz..

Terug naar de index