Noodservice OUT! Vakantiehuizen
Bronzen contracten
Deze funktie is onder een bronzen contract niet van toepassing.

Zilveren contracten
Neem contact op met de OUT!-alarmlijn zodra zich gedurende de verblijfsperiode zaken openbaren die afwijken van wat met OUT! Vakantiehuizen is afgesproken. Denk met name van afwijkingen van de informatie op reserverinsgbevestiging en vouchers (aankomst-/vertrektijden, groepsgrootte, tarieven, bijzonderheden enz.) die zich niet eenvoudig na-verblijf administratief laten oplossen. Op die manier kan OUT! Vakantiehuizen tijdig op basis van de ANVR-Boekingsvoorwaarden reageren en kunnen mogelijke schadeclaims worden beperkt.

Gouden contracten
Meld naast de ad zilveren contracten vermelde zaken ook direct klachten, schades en onverhoopte calamiteiten aan de accomodaties, binnen het reisgezelschap enz.. OUT! Vakantiehuizen kan dan op basis van touroperatorverantwoordelijk en ANVR-Reisvoorwaarden handelen.

Het OUT!-alarmnummer is een noodnummer

Hou het uitvoerbaar en betaalbaar! Voorkom kosten en lees deze toelichting.

Waarom een 7x24 uurs noodnummer

Dit nummer is er t.b.v. zittende gasten in nood en voor verhuurders in geval van calamiteiten inzake een vakantiewoning gedurende een verblijf.

Bij gebruik van het nummer wordt er doorgeschakeld naar een OUT!-medewerker die conform de ANVR-voorwaarden kan handelen. Daarbij moet U denken aan het inschakelen van hulpdiensten, het inschakelen van de toepasselijke alarmcentrale van de verzekeraarshulpdiensten, het verstrekken van personalia t.b.v. thuisblijvers in geval van ernstige incidenten enz..

Daarnaast maakt het alarmnummer het mogelijk dat gasten aan hun meldingsplicht inzake klachten kunnen voldoen en vervult het in de praktijk mede in het belang van onze verhuurders een servicefunktie voor verlate gasten. Ook kan het nodig zijn dan verhuurders/beheerders door omstandigheden een gewijzigde aankomstinstructie moeten doorgeven.

Waar is het noodnummer bijv. niet voor bedoeld?
Bij geschillen met gasten aangaande de afrekening van kosten ter plaatse, zal de alarmcentrale altijd van de voucherinformatie uitgaan. Het is dan voor rekening en risiko van huurder en verhuurder om daarvan af te wijken. De alarmcentrale zal daarom altijd instrueren om conform de voucher te handelen en desgewenst na verblijf binnen de daarvoor gestelde termijnen een klacht in te dienen.

In toenemende mate wordt het alarmnummer oneigenlijk gebruikt voor kwesties rondom het beheer van een accommodatie en administratieve vragen van verhuurders (boekingsdetails, verwachte aankomsttijden enz.). Voor zover deze vragen al niet beantwoord worden door de verzonden vouchers en/of met een bezoek van de handleidingen op deze website, kunnen dergelijke vragen prima gedurende de eerstvolgende werkdag op de reguliere OUT!-nummers worden gesteld.

Waarom en wanneer rekent OUT! kosten voor het noodnummergebruik/
Het oneigenlijke gebruik van het alarmnummer (tot zelfs midden in de nacht!) belast de inzet van deze service onevenredig. De nooddienstfunktie wordt op die manier in ieder geval een taak die OUT! van haar medewerkers niet meer kan verlangen. Zolang er van oneigenlijk gebruik sprake is, is uitbesteding zoals te doen gebruikelijk in de branche ook geen optie.

Om de vanuit de ANVR overigens verplichte alarmservice toch uitvoerbaar te kunnen houden, is OUT! genoodzaakt 50 euro kosten bij de verhuurder in rekening te brengen i.g.v. onderstaand oneigenlijk alarmdienstgebruik.

Kosten worden in rekening gebracht bij noodnummergebruik in het weekend/op feestdagen en tussen 18.00 en 09.00 uur op werkdagen:
-i.g.v. meldingen van gasten en/of verhuurders inzake het door de verhuurder niet op de hoogte zijn van een verblijf ondanks de verzonden bevestigingen (telefonisch/post/email), vouchers en de inlogmogelijkheid op www.outvakantiehuizen.nl;
-i.g.v. meldingen inzake het door de verhuurders afwijken van de voucherinformatie (tijden, tarieven enz.);
-het melden van klachten waarop geen onmiddellijke aktie door OUT! is vereist. Als verhuurders waarde hechten aan het tijdstip van melden, volstaat in deze situatie een emailbericht;
-voor de beantwoording van (alle overige) niet aan calamiteiten gerelateerde vragen, zal de alarmdienst doorverwijzen naar kantoortijden en behoudt OUT! zich het recht voor om afhankelijk van het tijdstip van melding 50 euro kosten te berekenen.

OUT! streeft een hoog servicenivo na en wil de communicatielijnen met haar relaties kort houden. O.i. is ons slagen daarin een onderscheidend OUT!-kenmerk. Om dat onderscheid te kunnen bijven maken, is bovenstaande beperking van het alarmnummergebruik helaas noodzakelijk. De beheersfunktie is primair een (contractuele) taak voor eigenaar/verhuurder en/of beheerder. Eigenaar/verhuurder en/of beheerder dienen in deze daarom de voorwaarden waaraan zowel zij als de gasten zijn gehouden te kennen.

Voor assistentie in geval van calamiteiten staat OUT! echter 7x24 uur kosteloos en gemotiveerd paraat:

+31 (0)413 385 883

Terug naar de index