• Dagelijkse gang van zaken

    OUT! aan het werk. U 7x24 uur de controle:

Aanmeldprocedure en dagelijkse gang van zaken

AANMELDPROCEDURE EN DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN

Aanmelden

Lees op deze pagina hoe e.e.a. in het werk gaat indien u zich in geval van interesse bij OUT! wenst aan te melden. Hier lichten wij tevens graag toe hoe een samenwerking in de dagelijkse praktijk verloopt.

  • Een voorstel ontvangen/samenwerkingsovereenkomst afsluiten
  • Het ontvangen van reserveringen door OUT!
  • Reserveren door de verhuurder zelf en hoe U als verhuurder het resultaat kunt beÔnvloeden en volgen

Hoe ontvang ik een voorstel en sluit ik een samenwerkingsovereenkomst

Mocht u na het lezen van de informatie op deze website geinteresseerd zijn in een samenwerking met OUT! Travel (op commissie basis, no cure, no pay), vraagt u dan eerst even onze algemene samenwerkingsvoorwaarden op via Aanmelden. Gaat u accoord met deze voorwaarden dan kunt u een samenwerkingsvoorstel aanvragen, ook via Aanmelden. Om u een zo goed mogelijk voorstel te kunnen doen wordt u gevraagd om de nodige informatie omtrent uw vakantieaccommodatie(s).
OUT! Travel maakt voor u een samenwerkingvoorstel op maat, volledig gericht op een zo optimaal mogelijk rendement. Wij sturen u het voorstel toe per e-mail en natuurlijk ontvangt u een begeleidend schrijven met een uitleg. Voor meer informatie over het samenwerkingsvoorstel lees ook Uw samenwerkingscontract en Voordelen samengevat.
Zodra u accoord gaat met het voorstel dan stuurt u ons deze voorzien van uw accoord retour middels e-mail (scan), fax of post. Zorg er met de getekende overeenkomst voor dat OUT! voorzien is van complete beschrijving, goed fotomateriaal en geaccodeerde prijzen
Na ontvangst van de getekende overeenkomst verwerken wij de gegevens zo snel mogelijk tot een complete presentatie van uw vakantieaccommodatie. Daarna ontvangt u van ons een introductiepakket per mail met o.a. uw inloggegevens, een samenwerkingshandleiding, een beheerders instructie, etc. Natuurlijk noteren wij u en uw accommodatie gelijk voor een afspraak ter plaatse. Wij maken een uitgebreide foto- en film reportage, controleren de gegevens en beoordelen de kwaliteit (kwalificatie). Tevens geeft dit ons gelijk de mogelijkheid voor een kennismaking, vragen en/of advies.

Het ontvangen van reserveringen via OUT!

Een samenwerkingsovereenkomst met daarin vastgelegd de voorwaarden en de prijzen, is de basis van een woningopname door OUT! Uw accommodatie draait vervolgens mee in onderstaand proces.

  Van woningopname tot tevreden(gestelde) gast
Wat gebeurt er Bijzonderheid
1. Woninginspectie met foto- en filmreportage Door OUT! vanuit wet, regelgeving, voorwaarden, verzekeraar e.d.
2. Gids- en/of internetopname Uitgebreid en realtime boekbaar. Verhuurder controleert presentatie(s) en update planning t.b.v. promotiestart
3. Promotie binnen klantenbestand en met oude+nieuwe media Middels OUT!-nieuwsbrieven op klantenbestand; netwerk van webpartners; zoekmachinemarketing, direct respons-advertenties enz. (zie ook Promoten via OUT!)
4. Er wordt geboekt Al dan niet middels OUT!-assistentie via telefoon, email of chat cf. de Internetgedragscode. De verhuurder wordt realtime geinformeeerd via website, email-, sms- en/of faxbericht. Reisburo's/webpartners krijgen provisie uitgekeerd.
5. OUT! bevestigt aan gast, attendeert gast nogmaals op mogelijke extra's en vraagt gast om (aan)betaling) O.b.v. de voorwaarden wordt aangemaand en desnoods tijdig geannuleerd. Annuleringsfactuur wordt evt. aan incassoburo overgedragen.
6. De gast betaalt (aan) Betalingsontvangst wordt bevestigd. Gast wordt (nogmaaals) geattendeerd op bij te boeken (extra) mogelijkheden rondom een woning (arrangementen), ontbrekende verzekeringen enz.
7. Reguliere annuleringen worden verwerkt/Met wanbetalers wordt incassotraject ingeslagen Als assurantietussenpersoon vraagt OUT! bewijs m.b.t. de annuleringseden. Rechthebben gasten worden terugbetaald. Met niet-rechthebbenden wordt mogelijk het geschillentraject ingegaan. In het land van herkomst van de klant wordt met incassoburo's/deurwaarders samengewerkt.
8. Huurder en verhuurder ontvangen de reisbescheiden De documenten zijn 7x24h toegankelijk via Mijn OUT! maar worden tevens op de verlangde wijze (post/email) verzonden. De documenten worden afgegeven na klantbetaling of bewijs daarvan (geautoriseerd bewijs, Ideal- of creditcardtransactie).
9. De betalingen door de gast worden aan de verhuurder doorgestort. Betalingen aan OUT! zijn verzekerd bij de SGR. De SGR staat garant voor de financiŽle aanspraken van de huurder dan wel de financiŽele afhandeling van het verblijf (zie ook Uw samenwerkingscontract). Opnieuw geboekte geannuleerde verblijven worden met huurder/verhuurder verrekend. Vooruitbetalingen op alsnog geannuleerde verblijven worden conform de voorwaarden gecorrigeerd.
10. De gast meldt zich met de reisbescheiden bij verhuurder/beheerder. Eventuele borg en bijkomende kosten worden ter plaatse afgerekend. Verhuurder/beheerder hebben de reisbescheiden in kopie en OUT! staat middels de eigen alarmlijn7x24 uur standby. De gast is WA-verzekerd.
11. De gast rapporteert zijn ervaring middels de online-enquete, het online-gastenboek, eventueel worden verzekeringsclaims en/of klachten ingediend. Tegenvallende enquetescores worden gecontroleerd/corrigerende maatregelen worden getroffen. Internetpresenties worden met gastnboekbijdrages geupdate na redaktie op juistheid, (privacy)wetgeving, fatsoensnormen en procedurefouten. Klachten worden conform de voorwaarden o.b.v. hoor- en wederhoor afgehandeld. Enquetescores, gastenboek en klachtennivo bepalen classificering en verdere promotie door OUT!. Verzekeringsclaims worden afgewerkt en schades-, compensaties, borgen worden verrekend.
12. De gast tekent mogelijk beroep aan bij rechter of geschillencommissie dan wel rapporteert diens onvrede op beoordelingssites e.d.. OUT! voert mede namens de verhuurder professioneel verweer incl. externe juridische steun. Uitgezonderd verzekeringswerk bepalen de voorwaarden/een arbitraire uitspraak de aansprakelijkheids-/kostenverdeling tussen verhuurder en OUT!. OUT! bewaakt hoe betrokken OUT!-verhuurders elders op het internet in het nieuws komen en probeert dat daar waar dit nodig en gerechtvaardigd is te nuanceren.

Hoe U als verhuurder ook zelf kunt reserveren en het resultaat kunt volgen en beÔnvloeden

OUT! Travel biedt u als verhuurder alle vrijheid in het aannemen van uw eigen toeristische verhuringen. OUT! werkt op basis van "wie het eerst komt, het eerst maalt. Met Uw persoonlijke inlog op www.out.travel beschikt U 7x24 uur over Uw eigen reserveringsplanning. U maakt eenvoudig uw eigen boekingen, waarna u uw klant kunt bevestigen.
Middels een overzicht kunt u altijd het totale boekingsoverzicht bekijken. U vindt hier de details van uw eigen, maar ook van alle OUT! Travel reserveringen. Uw eigen reserveringen kunt u hier ook weer annuleren. Meer informatie en oplossingen voor een up to date reserveringsplanning vindt u via Out!fors-PlanOffice.
Verder kunt u middels de inlog alle huisgegevens volgen, zoals gastenboeken inkijken en aanvullen, klanttevredenheid controleren, promotieresultaten (hoeveel "hits", bezoekers van uw huispresentatie) , nieuwe foto's uploaden en promotiekortingen invoeren. Ook de gehele financiŽle adminstratie kunt u volgen; heeft de klant betaald?, wanneer en hoeveel wordt er door OUT! betaald?, voor welke boekingen is de onlangs ontvangen betaling?, etc.

Geinteresseerd? Dat is mooi maar houdt U er wel rekening mee dat U zich zeker in deze tijd aan de voorwaarden moet willen conformeren. Dat doet U door in te stemmen met onze algemene voorwaarden. Gaat u accoord met onze algemene voorwaarden, dan maken wij graag voor u een vrijblijvend samenwerkingsvoorstel op maat. Vraag deze informatie aan via Aanmelden